Ai là người chỉ huy Đội Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng Quân?

A.

Hoàng Sâm

B.

Trường Chinh

C.

Võ Nguyên Giáp

D.

Võ Văn Kiệt

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Võ Nguyên Giáp

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...