Ai là người chỉ huy Đội Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng Quân?

A.

Hoàng Sâm

B.

Trường Chinh

C.

Võ Nguyên Giáp

D.

Võ Văn Kiệt

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Võ Nguyên Giáp

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...