Ai là Chủ tịch nước trong Chính phủ liên hiệp kháng chiến?

A.

Nguyễn Hải Thần

B.

Huỳnh Thúc Kháng

C.

Hồ Chí Minh

D.

Tôn Đức Thắng

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hồ Chí Minh

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...