Ai là Chủ tịch nước trong Chính phủ liên hiệp kháng chiến?

A.

Nguyễn Hải Thần

B.

Huỳnh Thúc Kháng

C.

Hồ Chí Minh

D.

Tôn Đức Thắng

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hồ Chí Minh

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...