Ai là cha đẻ của ngành di tryền học?

A. Menden.
B. Moocgan.
C. Đac Uyn.
D. Oatxơn - Cric
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: Menđen được coi là ông tổ của ngành di truyền học, Quy luật di truyền của ông đã và đang là nền tảng cho các quy luật khác và công nghệ sinh học ngày nay.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...