Ai là biểu tượng gợi cảm của nước Mĩ?

A.Emma Stone
B.Jennifer Lawrence
C.Marilyn Monroe
D.Cher
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...