Ai là anh hùng trí thức được biểu dương trong đai hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc (5/1951)

A.

Nguyễn Quốc Trị

B.

Hoàng Oanh

C.

Ngô Gia Khảm 

D.

Trần Đại Nghĩa

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...