Ai là anh hùng trí thức được biểu dương trong đai hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc (5/1951)

A.

Nguyễn Quốc Trị

B.

Hoàng Oanh

C.

Ngô Gia Khảm 

D.

Trần Đại Nghĩa

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Trần Đại Nghĩa

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...