Ai không phải là thủ tướng Anh?

A.    Gordon Brown
B.    Margeret Thatcher
C.    Winston Churchill
D.    Simon Cowell
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...