Ai có trách nhiệm bảo vệ môi trường ?

A. Đảng và Nhà nước
B. Các doanh nghiệp.
C. Các tổ chức đoàn thể.
D. Mọi công dân
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...