Ai có trách nhiệm bảo vệ môi trường ?

A. Đảng và Nhà nước
B. Các doanh nghiệp.
C. Các tổ chức đoàn thể.
D. Mọi công dân
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...