AFTA là tên của tổ chức

A.

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

B.

Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương

C.

Mậu dịch tự do Đông Nam Á.

D.

Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...