AFTA là tên của tổ chức

A.

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

B.

Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương

C.

Mậu dịch tự do Đông Nam Á.

D.

Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Mậu dịch tự do Đông Nam Á.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Địa Lý 12 Bài Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...