ADN tái tổ hợp mang gen mã hóa insulin tạo ra bằng kĩ thuật di truyền được đưa vào trong tế bào E.coli nhằm:

A.

tạo điều kiện cho gen đã ghép được biểu hiện.

B.

làm cho ADN tái tổ hợp kết hợp với ADN vi khuẩn.

C.

ức chế hoạt động hệ gen của tế bào E.coli.

D.

làm bất hoạt các enzim cần cho sự nhân đôi ADN của E.coli.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

tạo điều kiện cho gen đã ghép được biểu hiện.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...