ADN tái tổ hợp được tạo ra do:

A.

đột biến gen dạng thêm cặp nuclêôtit.

B.

đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dạng lặp đoạn.

C.

trao đổi đoạn nhiễm sắc thể thuộc cặp nhiễm sắc thể tương đồng.

D.

kết hợp các đoạn ADN của tế bào loài này vào ADN loài khác.

 

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 20 phút có lời giải - đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...