ADN của plasmit khác ADN của nhiễm sắc thể ở:

A.

hình dạng.

B.

cấu trúc.

C.

số lượng.

D.

hình dạng, cấu trúc và số lượng.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...