ADN của plasmit khác ADN của nhiễm sắc thể ở:

A.

hình dạng.

B.

cấu trúc.

C.

số lượng.

D.

hình dạng, cấu trúc và số lượng.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 20 phút có lời giải - đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...