ADN của plasmit khác ADN của nhiễm sắc thể ở:

A.

hình dạng.

B.

cấu trúc.

C.

số lượng.

D.

hình dạng, cấu trúc và số lượng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

hình dạng, cấu trúc và số lượng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 20 phút có lời giải - đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...