ABS là polime kết hợp được các ưu điểm về độ cứng và độ bền của cấu tử nhựa vinyl với độ dai và sức va đập của thành phần cao su, được tạo ra bằng phản ứng polime hóa qua lại giữa acrylonitril (nitrin acrilic) với buta-1,3đien và stiren. Công thức phân tử của các monome tạo ra ABS là:

A.

C3H3N, C4H6, C8H8.

B.

C2H3N, C4H6, C8H8.

C.

C2H3N, C4H6, C8H6.

D.

C3H3N, C4H6, C8H6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

C3H3N, C4H6, C8H8.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...