ABC là tam giác đều, cạnh 4. Khi đó, AB.AC bằng:

A.

8

B.

-8

C.

-6

D.

6

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...