ABC là tam giác đều, cạnh 4. Khi đó, AB.AC bằng:

A.

8

B.

-8

C.

-6

D.

6

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tam giác ABC đều thì: AB.AC = AB.AC.cos(AB.AC)
                                               = AB2.cos600 = 12AB2 = 1 half.16 = 8

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...