** A: Quả tròn         B: Chín sớm          D: Ngọt  

     a: Quả bầu          b: Chín muộn        d: Chua.

Trong quá trình giảm phân, NST mang các gen trên có cấu trúc không thay đổi. Cho biết P mang các cặp alen sau: (Aa, Bb, Dd) x (Aa, bb, Dd).

Kết quả F1 xuất hiện tỉ lệ kiểu hình 1 : 1 : 1 : 1 : 2 : 2. Sẽ có bao nhiêu kiểu gen của P phù hợp?

A.

1.

B.

3.

C.

2.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

3.

F1 có tỉ lệ kiểu hình 1 : 1 : 1 : 1 : 2 : 2 = (1 : 2 : 1)(1 : 1) trong đó (1 : 1) là tỉ lệ phân li của tính trạng thời gian chín: Bb x bb.

Hai tính trạng còn lại phân li 1 : 2 : 1. Suy ra kiểu gen của P là:

.

Vậy P có thể là 1 trong 3 kiểu gen:

.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...