** A: Quả tròn         B: Chín sớm          D: Ngọt  

     a: Quả bầu          b: Chín muộn        d: Chua.

Trong quá trình giảm phân, NST mang các gen trên có cấu trúc không thay đổi. Xét phép lai P: (Aa, bb, Dd) x (aa, Bb, Dd).

Nếu F1 có tỉ lệ kiểu hình 3 : 3 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1 : 1, kiểu gen của P được viết là:

A.

AabbDd x aaBbDd hoặc .

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

AabbDd x aaBbDd hoặc .

Tỉ lệ 3 : 3 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1 : 1 = (3 : 1)(1 : 1 : 1 : 1).

+ Chỉ có thể vị quả phân li 3 : 1 vì P: Dd x Dd.

+ Hai cặp tính trạng còn lại phân li 1 : 1 : 1 : 1 nên có thể phân li độc lập (Aabb x aaBb) hoặc di truyền liên kết ().

Vậy, kiểu gen của P có thể: AabbDd x aaBbDd hoặc .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...