"A: quả ngọt; a: quả chua.
Thế hệ xuất phát toàn những cây quả ngọt dị hợp."

Tỉ lệ kiểu gen ở Fn qua n thế hệ nội phối:

A.

AA = aa = 

B.

AA = Aa = aa = 1: 2 : 1

C.

AA = aa = 

D.

AA = aa = 1 - 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Kết quả sau nội phối là: AA = aa = 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 3 có lời giải chi tiết - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...