"A: quả ngọt; a: quả chua.
Thế hệ xuất phát toàn những cây quả ngọt dị hợp."

Tỉ lệ phân li kiểu hình qua 10 thế hệ nội phối:

A.

65 ngọt : 63 chua.

B.

129 ngọt : 127 chua.

C.

257 ngọt : 255 chua.

D.

1025 ngọt : 1023 chua.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...