"A: quả ngọt; a: quả chua.
Thế hệ xuất phát toàn những cây quả ngọt dị hợp."

Tỉ lệ phân li kiểu hình qua 10 thế hệ nội phối:

A.

65 ngọt : 63 chua.

B.

129 ngọt : 127 chua.

C.

257 ngọt : 255 chua.

D.

1025 ngọt : 1023 chua.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 3 có lời giải chi tiết - đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...