"A: quả ngọt; a: quả chua.
Thế hệ xuất phát toàn những cây quả ngọt dị hợp."

Kết quả phân li kiểu gen qua 3 thế hệ tự thụ liên tiếp:

A.

7AA : 2Aa : 7aa.  

B.

3AA : 2Aa : 1aa.

C.

1AA : 2Aa : 1aa.

D.

15AA : 2Aa : 15aa.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...