** A: Quả đỏ; a: Quả vàng; B: Quả tròn; b: Quả bầu.

Biết 2 cặp alen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng và liên kết hoàn toàn.

Tỉ lệ kiểu hình 3 : 1 xuất hiện ở 1 trong bao nhiêu phép lai có thể xảy ra?

A.

16.

B.

11.

C.

12.

D.

14.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

11.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...