A nuclear reactor releases ______ which is dangerous to the environment.

A.

radiation

B.

heat

C.

energy

D.

carbon dioxide

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...