** A: Gen trội quy định quả dài; a: Gen lặn quy định quả ngắn.

Sự tổ hợp 2 alen trên tạo được số kiểu gen là:

A.

2.

B.

3.

C.

4.

D.

5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...