** A: Gen trội quy định quả dài; a: Gen lặn quy định quả ngắn.

Số kiểu giao phối tự do giữa các kiểu gen là:

A.

4.

B.

3.

C.

6.

D.

5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

6.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...