** A: Gen trội quy định quả dài; a: Gen lặn quy định quả ngắn.

Số kiểu giao phối tự do giữa các kiểu gen là:

A.

4.

B.

3.

C.

6.

D.

5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

6.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...