** A: Gen trội quy định quả dài; a: Gen lặn quy định quả ngắn.

Nếu cho F1 lai trở lại với cây quả dài ở P, kết quả phân li kiểu hình sẽ là:

A.

1 quả dài : 1 quả ngắn.

B.

3 quả dài : 1 quả ngắn.

C.

Tất cả đều quả dài.

D.

3 quả ngắn : 1 quả dài.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...