** A: Gen trội quy định quả dài; a: Gen lặn quy định quả ngắn.

Nếu tiếp tục cho đời F1 giao phối thì tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2 là:

A.

50% quả dài : 50% quả ngắn.

B.

100% quả dài.

C.

75% quả dài : 25% quả ngắn.

D.

25% quả dài : 75% quả ngắn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

75% quả dài : 25% quả ngắn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...