** A: Gen trội quy định quả dài; a: Gen lặn quy định quả ngắn.

Đem F1 giao phối với cây quả dài F2, tỉ lệ phân li kiểu hình ở F3 sẽ là:

A.

3 quả dài : 1 quả ngắn.

B.

100% quả dài.

C.

1 quả dài : 1 quả ngắn.

D.

3 quả dài : 1 quả ngắn hoặc 100% quả dài.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

3 quả dài : 1 quả ngắn hoặc 100% quả dài.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...