** A: Gen trội quy định quả dài; a: Gen lặn quy định quả ngắn.

Đem lai giữa cây quả dài với cây quả ngắn, đời F1 xuất hiện toàn cây quả dài. Biết tính trạng do một gen quy định. Kiểu gen của 2 cây ở P là:

A.

P: Aa x aa.

B.

P: AA x aa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

P: AA x aa.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...