** A: Gen trội quy định quả dài; a: Gen lặn quy định quả ngắn.

Đem lai giữa cây quả dài với cây quả ngắn, đời F1 xuất hiện toàn cây quả dài. Biết tính trạng do một gen quy định. Kiểu gen của 2 cây ở P là:

A.

P: Aa x aa.

B.

P: AA x aa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

P: AA x aa.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...