** A: Gen trội quy định quả dài; a: Gen lặn quy định quả ngắn.

Cho 1 cây quả ngắn F2 tự thụ sẽ thu được kết quả F3:

A.

Có 1 kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình 1 : 1.

B.

Có 2 kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình 1 : 1.

C.

Chỉ có 1 kiểu gen đồng hợp lặn và đồng tính về kiểu hình.

D.

Chỉ có 1 kiểu gen đồng hợp lặn và kiểu hình đều quả dài.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chỉ có 1 kiểu gen đồng hợp lặn và đồng tính về kiểu hình.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...