** A: Gen trội quy định quả dài; a: Gen lặn quy định quả ngắn.

Cho 1 cây quả ngắn F2 tự thụ sẽ thu được kết quả F3:

A.

Có 1 kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình 1 : 1.

B.

Có 2 kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình 1 : 1.

C.

Chỉ có 1 kiểu gen đồng hợp lặn và đồng tính về kiểu hình.

D.

Chỉ có 1 kiểu gen đồng hợp lặn và kiểu hình đều quả dài.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chỉ có 1 kiểu gen đồng hợp lặn và đồng tính về kiểu hình.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 15

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...