A: Gen qui định cây cao ;     a: Gen qui định cây thấp. Xét phép lai giữa các cá thể dị bội: AAa  x   Aaa. Số tổ hợp giao tử xuất hiện từ phép lai trên là

A.

16.

B.

4.

C.

8.

D.

10.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...