A có công thức phân tử là C8H8, tác dụng với dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường tạo ra ancol 2 chức. 1 mol A tác dụng tối đa với :

A.

4 mol H2 ; 1 mol brom

B.

3 mol H2; 1 mol brom

C.

3 mol H2; 3 mol brom.

D.

4 mol H2; 4 mol brom

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A có CTCT là: C6H5-CH=CH2→ 1 mol A tác dụng tối đa với 4 mol H2 ; 1 mol brom

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...