A có công thức phân tử là C8H8, tác dụng với dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường tạo ra ancol 2 chức. 1 mol A tác dụng tối đa với :

A.

4 mol H2 ; 1 mol brom

B.

3 mol H2; 1 mol brom

C.

3 mol H2; 3 mol brom.

D.

4 mol H2; 4 mol brom

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...