** A: Chín sớm           B: Quả dài             D: Hạt nâu

     a: Chín muộn         b: Quả ngắn           d: Hạt đen.

Cho F1 tự thụ (Aa, Bb, Dd) x (Aa, Bb, Dd), thu được F2 có kết quả 3724 cây (A-B-D-) : 508 cây (A-B-dd) : 509 cây (aabbD-) : 899 cây (aabbdd). F1 tạo các loại giao tử theo tỉ lệ

A.

ABD = abd = 10%; ABd = abD = 40%.

B.

ABD = abd = 40%; Abd = abD = 10%.

C.

ABD = abd = 40%; ABd = abD = 10%.

D.

A BD = a bd = 40%; A Bd = a bD = 10%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

ABD = abd = 40%; ABd = abD = 10%.

Tính trạng thời gian chín và màu sắc hạt chịu sự chi phối của quy luật hoán vị gen.

Tỉ lệ kiểu gen aabbdd ở F= 0,16 = 0,4 x 0,4 => Tỉ lệ giao tử abd = 40%

F1 tạo 4 loại giao tử với tỉ lệ:

ABD = abd = (1- 20%) : 2 = 40%; ABd = abD = 20% : 2 = 10%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...