** A: Chín sớm           B: Quả dài             D: Hạt nâu

     a: Chín muộn         b: Quả ngắn           d: Hạt đen.

Cho F1 tự thụ (Aa, Bb, Dd) x (Aa, Bb, Dd), thu được F2 có kết quả 3724 cây (A-B-D-) : 508 cây (A-B-dd) : 509 cây (aabbD-) : 899 cây (aabbdd). Nội dung nào sau đây sai?

A.

Ba cặp gen quy định 3 cặp tính trạng cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng.

B.

Phép lai có sự chi phối bởi quy luật liên kết gen.

C.

Phép lai có sự chi phối của quy luật phân li độc lập.

D.

Phép lai có sự chi phối của quy luật hoán vị gen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phép lai có sự chi phối của quy luật phân li độc lập.

Cả 3 cặp gen cùng nằm trên 1 cặp NST nên không có sự chi phối bởi quy luật phân li độc lập.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...