** A: Cây cao, a: Cây thấp; B: Quả tròn, b: Quả bầu. Mỗi gen trên 1 NST.

Nếu F1 đồng loạt cây cao, tính trạng hình dạng quả phân li 3 : 1. Kiểu gen của bố mẹ sẽ là:

A.

AABb x AABb.

B.

AABb x AABb hoặc AABb x AaBb hoặc AABb x aaBb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

AABb x AABb hoặc AABb x AaBb hoặc AABb x aaBb.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 16

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...