(a-4 - b4) : (a-2 - b2) được kết quả nào sau đây?

A.

a2 + b2

B.

a + b

C.

a - b

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...