(a-4 - b4) : (a-2 - b2) được kết quả nào sau đây?

A.

a2 + b2

B.

a + b

C.

a - b

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...