${}_{11}^{24}Na$là chất phóng xạ β- với chu kỳ bán rã 15 giờ. Ban đầu có một lượng ${}_{11}^{24}Na$thì sau một khoảng thời gian bao nhiêu lượng chất phóng xạ trên bị phân rã 75%?

A. 7h30';
B. 15h00';
C. 22h30';
D. 30h00'
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...