80 vạn học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức ở nước nào đấu tranh trong tháng 5 - 1968?

A.

Nước Bồ Đào Nha.

B.

Nước Hà Lan.

C.

Nước Anh.

D.

Nước Pháp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Nước Pháp.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...