80 vạn học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức ở nước nào đấu tranh trong tháng 5 - 1968?

A.

Nước Bồ Đào Nha.

B.

Nước Hà Lan.

C.

Nước Anh.

D.

Nước Pháp.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...