7,04 gam một este đơn chức tác dụng vừa đủ với 80 (ml) dung dịch NaOH 1M, thu được 2 chất X và Y. Đốt cháy hết m gam Y được 1,32 gam CO2 và 0,72 gam H2O. Oxi hoá Y được chất có khả năng phản ứng tráng bạc. Công thức thu gọn của X, Y lần lượt là:

A.

HCOONa và CH3CH2CH2OH.

B.

CH3COONa và CH3CH2OH.

C.

CH3CH2COONa và CH3OH.

D.

HCOONa và CH3CH(CH3)OH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

HCOONa và CH3CH2CH2OH.

Gọi CT của este đó là RCOOR'.

RCOOR' + NaOH  RCOONa + R'OH

nNaOH = 0,08 (mol) neste = 0,08 (mol) Meste = 88 R + R' = 44.

R'OH   CO2 + H2O

             0,03    0,04 (mol)

Ta thấy <   Y là ancol no, mạch hở, đơn chức.

Oxi hóa Y tạo chất có khả năng tráng bạc  Y là ancol bậc 1.

ta có nC : nH = 3 : 8  CTPT của Y là C3H8O (CH3CH2CH2OH).

Ta suy ra được R = 1 (H) CT của X là HCOONa.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...