70% cơn bão toàn mùa tập trung vào 3 tháng

A.

tháng VI, VII, VIII

B.

tháng VII, VIII, IX.

C.

tháng VIII, IX, X.

D.

tháng IX, X, XI.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...