50 cm + 22 cm = ?

A.

70 cm

B.

62 cm

C.

72 cm

D.

82 cm

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:50 cm + 22 cm = 72 cm

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...