3,348 gam kim loại M hòa tan vừa đủ bằng 930 (ml) dung dịch HNO0,5M giải phóng N2O (là sản phẩm khử duy nhất) thu được dung dịch X. Kim loại M là:

A.

Zn.

B.

Al.

C.

Fe.

D.

Mg.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...