3,348 gam kim loại M hòa tan vừa đủ bằng 930 (ml) dung dịch HNO0,5M giải phóng N2O (là sản phẩm khử duy nhất) thu được dung dịch X. Kim loại M là:

A.

Zn.

B.

Al.

C.

Fe.

D.

Mg.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Al.

M  M+a + ae

x                 ax (mol)

2N+5 + 8e  2N+1

      ax (mol)

  + ax = 0,93.0,5  ax = 0,372  x = (mol).

 M = 9a; a = 3 → M = 27 (Al) thoả mãn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...