$^{238}U$ phân rã và biến thành chì $\left( ^{206}Pb \right)$ với chu kỳ bán rã $T={{4,47.10}^{9}}$ năm. Một khối đá được phát hiện có chứa $1,19m{{g}^{238}}U$ và $^{206}Pb$. Giả sử khối đá lúc đầu không chứa nguyên tố chì và tất cả lượng chỉ có mặt đều là sản phẩm phân rã của $^{238}U$. Tuổi thọ của khối đá trên gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. ${{3.10}^{8}}$ năm
B. ${{2.10}^{9}}$ năm
C. ${{3.10}^{9}}$ năm
D. ${{7.10}^{9}}$ năm
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...